Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door vzw WTC Ter Hand, Moeremaaistraat 11 te 8940 Geluwe jancompi@yahoo.com, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om U op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

Indien U niet wil dat dat wij uw gegevens verwerken met het oog op het goed functioneren van de club, volstaat het ons dat mee te delen op jancompi@yahoo.com. Via dat adres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze verbeteren en/of laten wissen.

 

Het bestuur