Huishoudelijk Regelment

ZONDAGRITTEN

* Iedere zon- en feestdag in de maanden maart tot en met oktober  worden er clubuitstappen gereden met  start en aankomst  aan het lokaal. Eventuele afwijkingen hierop worden ruim op voorhand aan alle leden meegedeeld (bvb rally in clubverband).
* De kopmannen bepalen het  traject en het tempo. Bedoeling is dat we samen starten en ook samen aankomen; bij pech of moeilijkheden onderweg van één van de leden,  wordt er door iedereen gewacht op de betrokkene.
* Per gereden rit krijgt iedere aanwezige een “aanwezigheidskruisje”.
* Een rit gereden tijdens het officiele clubweekend telt mee indien die gereden wordt op een zon- of feestdag. De kilometers tellen enkel mee voor de Trofee Weelde indien het een officiele rally betreft.
* Indien het lidgeld niet op de clubrekening staat op het moment van een clubrit, betekent dit :
– dat het betrokken lid NIET verzekerd is
– dat het betrokken lid GEEN aanwezigheidskruisje krijgt
– dat de gereden kilometers NIET meetellen voor de Trofee Weelde

COMPENSATIE SYSTEEM SOUPER

* Vanaf een bepaald aantal zondagritten (afhankelijk van het totaal aantal zondagritten op het jaar) krijgen alle leden per bijkomende rit een korting op de inschrijvingsprijs van de souper.
* Ook rally’s die individueel gereden worden op zondag of feestdag (wanneer er dus een officiële clubuitstap is) tellen mee, op voorwaarde dat men daarnaast op het einde van het seizoen minstens 13 clubuitstappen meegereden heeft. Indien er geen 13 clubuitstappen gehaald worden, worden de individuele uitstappen niet meegerekend.
* Het totaal aantal ritten en vanaf hoeveel ritten er korting verkregen  wordt, wordt meegedeeld op de algemene vergadering bij het begin van het seizoen.

TROFEE WEELDE

* Op het einde van het seizoen worden er prijzen uitgedeeld aan de leden die het meest kilometers gereden heeft.
* Hiervoor komen alle officiële rally’s in aanmerking waarvan de kilometers bewezen worden, gereden tussen 1 februari en 30 oktober. Komen niet in aanmerking : wedstrijden, rally’s op onverharde  wegen (MTB, VTT)
* Gereden kilometers bewijzen kan via indienen van inschrijvingskaart of bij gebrek daaraan, een ander bewijs van aanwezigheid.
* Alle bewijzen dienen uiterlijk 1 maand na datum van de gereden rally gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde  brievenbus in het lokaal.
* Het klassement wordt wekelijks aangepast en gepubliceerd op de website.
*Bij eventuele discussies of onregelmatigheden is enkel de raad van bestuur bevoegd een uitspraak te doen. Tegen de beslissing van de raad van bestuur is geen beroep mogelijk.